Høgskolen i Sør-Trøndelag

Ikke fra Høgskolen i Sør-Trøndelag?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

All nyregistrert informasjon og endringer i Felles Studentsystem (FS) blir automatisk overført til itslearning.

Full overføring skjer nå natt til søndag.

Dette innebærer bl.a. at nye brukere (studenter som har gjort semesterregistrering og nye faglige ansatte) vil bli opprettet som brukere i itslearning natt til søndag.


I tillegg kjøres det mindre overføringer en gang pr time i arbeidstiden på ukedager. Denne jobben fyller bl.a. emnenes undervisningsrom med deltakere som har nye undervisningsmeldinger og med faglærere som har fått nye koblinger til undervisningsenhetene.


Spørsmål og hjelp for studenter, kontakt Orakeltjenesten:

E-post: orakel@ntnu.no
Telefon: (735) 91 500 (kl. 08:00 - 16:00)

13.09.2016 13:48

Velg språk
Bokmål