Høgskolen i Sør-Trøndelag

Ikke fra Høgskolen i Sør-Trøndelag?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

All nyregistrert informasjon og endringer i Felles Studentsystem (FS) blir overført til itslearning en gang i uka.

Etter fusjon og sammenslåing av 4 studentdatabaser, er ikke overføringene fra Felles Studentsystem (FS) til itslearning satt i full drift.

Overføringer skjer nå en gang i uka (tirsdag kveld). Det jobbes med å få de vanlige overføringene på plass igjen så fort som mulig.

Dette innebærer at semesterregistrerte studenter som har undervisningsmeldt seg og som har betalt semesteravgiften for høsten, vil ha tilgang til emnene i itslearning førstkommende onsdag etter at registreringen er gjort. Dette gjelder også overføring av nye studenter for høsten 2016.

Spørsmål og hjelp for studenter, kontakt Orakeltjenesten:

E-post: orakel@ntnu.no
Telefon: (735) 91 500 (kl. 08:00 - 16:00)


15.07.2016 11:29

Velg språk
Bokmål